fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง
Previous
Next

โปรแกรมทัวร์อยุธยา Hilight D

เวลา
รายละเอียด
13.00 น.
พบกันที่จุดนัดพบ
14.00 น.
นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่
18.00 น.
นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น
20.30 น.
เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคารเวล่า VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ
22.00 น.
เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

สถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรม Hilight

เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์

APPETIZER
1. โคลคัทต่าง ๆ
2. น้ำสลัดต่าง ๆ
3. ซูชิ หน้าต่าง ๆ
4. ผักสลัด
5. ขนมปัง
6. ส้มตาไทย
7. ลาบไก่
8. ยำคะน้ากุ้งสด
MAIN DISHED
1. กุ้งเวล่า
2. ต้มยำกุ้ง
3. ไก่บาบีคิว
4. ปลาราดซอสมะขาม
5. แกงมัสมั่นไก่
6. สปาเกตตี้คาโบนาร่า
7. ผัดผักรวม
8. มันฝรั่งทอด
9. ผัดไทยกุ้งสด
10. ข้าวผัดปู
11. ข้าวสวย
DESSERT
1. ผลไม้ตามฤดู
2. ขนมหวาน

*รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จำนวนลูกค้า
ราคาปกติ/ท่าน
Promotion
2 ท่าน
4,500 .-
3,200 .-
3 ท่าน
4,500 .-
2,850 .-
4 ท่าน
4,500 .-
2,550 .-
5 ท่าน
4,500 .-
2,250 .-
6 - 9 ท่าน
4,500 .-
1,850 .-
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่ารถตู้ VIP
2. ค่าน้ำมัน
3. ค่าทางด่วน
4. ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน
5. ค่าไกด์นำเที่ยว
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าล่องเรือ Vela cruise
8. ค่าอาหารบุฟเฟต์บนเรือ Vela Cruise
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ
2. ทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นกับความพอใจ
** เงื่อนไข **
1. กรณีนำวิสกี้ และไวน์ ขึ้นเรือ คิดค่าเปิด ขวดละ 500 บาท
2. ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นเรือได้