fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง

One Day Trip

Hilight

โปรแกรมทัวร์อยุธยา Hilight เป็นโปรแกรมไหว้พระวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม และวัดโลกยสุธาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ สักการะบูชากันอย่างหนาแน่น ซึ่งจะเป็นกรุ๊ปทัวร์แบบส่วนตัวไม่ได้ร่วมจอยกับกรุ๊ปทัวร์อื่น ๆ เดินทางจากจุดนัดพบด้วยรถตู้ หลังจากเที่ยวชมวัดตามโปรแกรมแล้ว จะนำทุกท่านมาล่องเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise และนำไปส่งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์วัดตะโก ขอพรหลวงพ่อรวย
ล่องเรือทัวร์วัดตะโก
ล่องเรือทัวร์วัดตะโก
ทัวร์อยุธยา Hilight L
ทัวร์อยุธยา Hilight D​

World Heritage

โปรแกรมทัวร์อยุธยา World Heritage เป็นโปรแกรมไหว้พระวัดสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งโปรแกรม ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดโลกยสุธาราม เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และยังคงความสวยงามของโบราณสถานไว้ การท่องเที่ยวจะเป็นกรุ๊ปทัวร์แบบส่วนตัวไม่ได้ร่วมจอยกับกรุ๊ปทัวร์อื่น ๆ เดินทางจากจุดนัดพบด้วยรถตู้ หลังจากเที่ยวชมวัดตามโปรแกรมแล้ว จะนำทุกท่านมาล่องเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise และนำไปส่งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์อยุธยา World Heritage L​​
ทัวร์อยุธยา World Heritage D