ทัวร์อยุธยา : World Heritage J

Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา World Heritage J เวลารายละเอียด 08.00 น.พบกันที่จุดนัดพบ09.30 น.นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่12.30 น.นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น14.30 น.เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคาร VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ16.30 น.เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ APPETIZERMAIN DISHEDDESSERT 1. โคลคัทต่าง ๆ1. กุ้งออนไอซ์1. ผลไม้ตามฤดู2. น้ำสลัดต่าง ๆ2. ต้มยำกุ้ง2. ขนมหวาน3. ซูชิ หน้าต่าง ๆ3. ไก่บาบีคิว4. ผักสลัด4. ปลาราดซอสมะขาม5. ขนมปัง5. แกงมัสมั่นไก่6. ส้มตาไทย6. สปาเกตตี้คาโบนาร่า7. ลาบไก่7. ผัดผักรวม8. มันฝรั่งทอด8. ยำคะน้ากุ้งสด9. ผัดไทยกุ้งสด 10. ข้าวผัดทะเล 11. ข้าวสวย *รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนลูกค้าราคาปกติ/ท่านPromotion 1 - 2 ท่าน4,500 .-3,200 .-3 ท่าน4,500 .-2,850 .-4 ท่าน4,500 .-2,550 .-5 ท่าน4,500 .-2,250 .-6 - 9 ท่าน4,500 .-1,850 .-…
Read More

ทัวร์อยุธยา : World Heritage D

Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา World Heritage D เวลาราบละเอียด 13.00 น.พบกันที่จุดนัดพบ14.00 น.นำทุกท่านเยี่นมชมวัดที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงแม้ในปัจจุบันจะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง แต่ยังคงมีความสวยงามของในแต่ละสถานที่18.30 น.นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น20.30 น.เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคารเวล่า VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ22.00 น.เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ APPETIZERMAIN DISHEDDESSERT 1. โคลคัทต่าง ๆ1. กุ้งออนไอซ์1. ผลไม้ตามฤดูกาล2. น้ำสลัดต่าง ๆ2. ต้มยำกุ้ง2. ขนมหวาน3. ซูซิ หน้าต่าง ๆ3. แกงมัสมั่นไก่4. ผักสลัด4. ปลาราดซอสมะขาม5. ขนมปัง5. สปาเกตตี้คาโบนาร่า6. ส้มตำไทย6. ผัดผักรวม7. ลาบไก่7. ผัดผักรวม8. ยำคะน้ากุ้งสด8. มันฝรั่งทอด9. ผัดไทยกุ้งสด10. ข้าวผัดทะเล11. ข้าวสวย *รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนลูกค้าราคาปกติ/ท่านPromotion 1 - 2 ท่าน4,500 .-3,200 .-3 ท่าน4,500 .-2,850 .-4 ท่าน4,500 .-2,550 .-5 ท่าน4,500 .-2,250 .-6 - 9 ท่าน4,500 .-1,850 .- อัตราค่าบริการรวมอัตราค่าบริการไม่รวม 1. ค่ารถตู้ VIP1.…
Read More

ทัวร์อยุธยา : World Heritage L

Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา World Heritage L เวลารายละเอียด 08.00 น.พบกันที่จุดนัดพบ09.30 นนำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่12.30 น.นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น14.30 น.เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคาร VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ16.30 น.เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ APPETIZERMAIN DISHEDDESSERT 1. โคลคัทต่าง ๆ1. กุ้งออนไอซ์1. ผลไม้ตามฤดู2. น้ำสลัดต่าง ๆ 2. ต้มยำกุ้ง 2. ขนมหวาน3. ซูชิ หน้าต่าง ๆ3. ไก่บาบีคิว4. ผักสลัด4. ปลาราดซอสมะขาม5. ขนมปัง5. แกงมัสมั่นไก่6. ส้มตาไทย6. สปาเกตตี้คาโบนาร่า7. ลาบไก่7. ผัดผักรวม8. ยำคะน้ากุ้งสด8. มันฝรั่งทอด9. ผัดไทยกุ้งสด10. ข้าวผัดทะเล 11. ข้าวสวย *รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนลูกค้า ราคาปกติ/ท่าน Promotion 1 - 2 ท่าน4,500 .-3,200 .-3 ท่าน4,500 .-2,850 .-4 ท่าน4,500 .-2,550 .-5 ท่าน4,500 .-2,250 .-6 - 9…
Read More

ทัวร์อยุธยา : Hilight D

Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา Hilight D เวลารายละเอียด 13.00 น.พบกันที่จุดนัดพบ14.00 น.นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่18.30 น.นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น20.30 น.เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคารเวล่า VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ22.00 น.เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ APPETIZERMAIN DISHEDDESSERT 1. โคลคัทต่าง ๆ1. กุ้งออนไอซ์1. ผลไม้ตามฤดูกาล2. น้ำสลัดต่าง ๆ2. ต้มยำกุ้ง2. ขนมหวาน3. ซูซิ หน้าต่าง ๆ3. แกงมัสมั่นไก่4. ผักสลัด4. ปลาราดซอสมะขาม5. ขนมปัง5. สปาเกตตี้คาโบนาร่า6. ส้มตำไทย6. ผัดผักรวม7. ลาบไก่7. ผัดผักรวม8. ยำคะน้ากุ้งสด8. มันฝรั่งทอด9. ผัดไทยกุ้งสด10. ข้าวผัดทะเล11. ข้าวสวย *รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนลูกค้าราคาปกติ/ท่านPromotion 1 - 2 ท่าน4,500 .-3,200 .-3 ท่าน4,500 .-2,850 .-4 ท่าน4,500 .-2,550 .-5 ท่าน4,500 .-2,250 .-6 - 9 ท่าน4,500 .-1,850 .- อัตราค่าบริการรวม อัตราค่าบริการไม่รวม 1. ค่ารถตู้…
Read More

ทัวร์อยุธยา : Hilight L

Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา Hilight L เวลารายละเอียด 08.00 น.พบกันที่จุดนัดพบ09.30 น.นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่12.30 น.นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น14.30 น.เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคาร VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ16.30 น.เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ APPETIZERMAIN DISHED DESSERT 1. โคลคัทต่าง ๆ1. กุ้งออนไอซ์1. ผลไม้ตามฤดู2. น้ำสลัดต่าง ๆ2. ต้มยำกุ้ง2. ขนมหวาน3. ซูชิ หน้าต่าง ๆ3. ไก่บาบีคิว4. ผักสลัด4. ปลาราดซอสมะขาม5. ขนมปัง5. แกงมัสมั่นไก่6. ส้มตาไทย6. สปาเกตตี้คาโบนาร่า7. ลาบไก่7. ผัดผักรวม8. ยำคะน้ากุ้งสด8. มันฝรั่งทอด9. ผัดไทยกุ้งสด10. ข้าวผัดทะเล11. ข้าวสวย *รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนลูกค้าราคาปกติ/ท่านPromotion 1 - 2 ท่าน4,500 .-3,200 .-3 ท่าน4,500 .-2,850 .-4 ท่าน4,500 .-2,550 .-5 ท่าน4,500 .-2,250 .-6 - 9 ท่าน4,500 .-1,850 .- อัตราค่าบริการรวมอัตราค่าบริการไม่รวม 1. ค่ารถตู้…
Read More