fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง

การจอง & การชำระ

การจอง
ท่านสามารถทำการจองล่องเรือกับเจ้าหน้าที่ VELA Cruise ได้หลากหลายช่องทางดังนี้
Tel. 088-088-0188
Line : @velacruise
จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
โดยแจ้งข้อมูลที่สำคัญดังนี้
ชื่อผู้จอง :
เบอร์ติดต่อ :
วันที่ล่องเรือ :
จำนวนที่นั่ง :

การชำระเงิน
ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร หรือ ATM หรือ โอนผ่าน Internet
เมื่อชำระเงินเรียบแล้ว ให้นำส่งหลักฐานการโอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที

การจองจะยืนยันที่นั่งเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับชำระเรียบร้อยแล้ว

การยกเลิการจองล่องเรือ
VELA Cruise ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนวันใช้บริการในทุกกรณี
เนื่องจากราคาขายเป็นอัตราโปรโมชั่น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการใช้บริการ หรือย้ายเรือ ทุกกรณี