fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง
Blog Post

เครื่องหมาย SHA และ SHA Plus+

เครื่องหมาย SHA SHA Plus+ คืออะไร

                 SHA นั้นย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. นั้น ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

จุดมุ่งหมายของ SHA

                คือ กระตุ้นให้สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มความรัดกุมกับสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยเครื่องหมาย SHA นั้น เป็นตราที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

มาตรฐานชา โควิด

SHA ต่างกับ SHA Plus+ ยังไง ?

               เครื่องหมาย SHA Plus+ คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานที่ประกอบการหรือกิจการที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้  ซึ่งแอดมินขอบอกเลยว่าร้านอาหารเวล่า อยุธยาของเราได้ผ่านมาตรฐาน SHA และ SHA+ เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยพนักงานของเราทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 100 %

ร้านอาหารที่ได้รับมาตราฐานSHA โควิด

Related Posts