แพคเกจแต่งงาน

Previous Next แพคเกจแต่งงานสุดหรู Wedding on Cruise สัมผัสบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ดื่มด่ำกับวิวริมสองฝั่งแม่น้ำ ที่ไม่สามารถหาได้จากร้านอาหารทั่วไป พร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์ จากเชฟมืออาชีพและการแสดงโชว์ร้องเพลงสดสุดประทับใจ จากเรือเวล่าครูซส์ รายการอภินันทนาการ เหมาชั้น 1 แอร์ เหมาชั้น 2 Open Air เหมาเรือทั้งลำ ราคา เริ่มต้น 66,000 .- 82,500 .- 165,000 .- จำนวนแขก 120 ท่าน (หากเกินคิดเพิ่มตามจริง) 150 ท่าน (หากเกินคิดเพิ่มตามจริง) 300 ท่าน (หากเกินคิดเพิ่มตามจริง ) รองรับได้สูงสุด 200 ท่าน 200 ท่าน 400 ท่าน รวมอาหารบุฟเฟ่ต์ กว่า 20 รายการ ระยะเวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมงเต็ม นักร้องร้องเพลงสด นำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งฟรี (สามารถเข้ามาตกแต่งสถานที่ได้ตั้งแต่ 10.00 น. ของวันงาน) ราคารวมเหมา Soft Drink 78,000 97,500 195,000 Option: 1. Soft Drink (น้ำอัดลม โซดา น้ำแข็ง) 100 บาท / ท่าน / 2 ชั่วโมง 2. เบียร์สด     2.1 เบียร์สดช้าง ถังละ 30 ลิตร (100 แก้ว) ราคาถังละ 7,000 บาท     2.2 เบียร์สดสิงห์ ถังละ 30…
Read More
ทัวร์อยุธยา : World Heritage L

ทัวร์อยุธยา : World Heritage L

ทัวร์อยุธยา : World Heritage L Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา World Heritage L เวลา รายละเอียด 08.00 น. พบกันที่จุดนัดพบ พบกันที่จุดนัดพบ 09.30 น นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่ 12.30 น. นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น 15.00 น. เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคาร VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ 17.00 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** สถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรม World Heritage วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม
Read More

สถานที่เที่ยว : ทัวร์อยุธยา

โปรแกรมทัวร์ Hilight วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม โปรแกรทัวร์ World Heritage วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม
Read More
สถานที่เที่ยว  : ล่องเรืออยุธยา

สถานที่เที่ยว : ล่องเรืออยุธยา

วัดเกาะแก้วเกษฎาราม วัดไผ่โสมนรินทร์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ป้อมเพชร วัดพุทไธศวรรย์ วัดนักบุญเซนต์ยอแซฟ วัดไชยวัฒนาราม พระตำหนักสิริยาลัย วัดธรรมนิยม วัดพิชัยสงคราม วัดนางกุย วัดขุนพรม สะพานปรีดี-ธำรง
Read More
สถานที่เที่ยว : ล่องเรือกรุงเทพ

สถานที่เที่ยว : ล่องเรือกรุงเทพ

วัดกัลยาณมิตร​ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม​ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ป้อมพระสุเมรุ ท่ามหาราช สะพานพระปกเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 สะพานกรุงธน สะพานสาทร
Read More

ทัวร์อยุธยา : Hilight L

Previous Next โปรแกรมทัวร์อยุธยา Hilight L เวลา รายละเอียด 08.00 น. พบกันที่จุดนัดพบ 09.30 น. นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่ 12.30 น. นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น 15.00 น. เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคาร VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ 17.30 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** สถานที่ท่องเที่ยวของโปรแกรม Hilight
Read More

วัดมงคลบพิตร

วัดมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร      วัดมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร ถ้าตามพระราพงศาวดารฯบริเวณที่ตั้งวิหารนี้เคยเป็นวัดในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพราะระบุว่าโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่นามว่า “มงคลบพิตร” มาจากพื้นที่ทางตะวันออกต่อจากนั้นก็ทรงก่อมณฑปครอบ ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้นพม่าเข้าใจว่าพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำ จึงได้ใช้ไฟสุมลอกทองจนกระทั่งองค์พระ ตลอดจนพระวิหารได้รับความเสียหายมากโดยเฉพาะเครื่องบนพระวิหารที่หักลงมา ต้องพระเมาฬีและพระกรข้างขวาจนแตกหักตกลงมากลายเป็นซากปรักหักพัง นับแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น เมื่อครั้งพระยาโบราณราชธานินทร์ ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าครั้งนั้นได้มีการซ่อมพระเมาฬีและพระกรข้างขวาด้วยปูนปั้น ส่วนพระวิหารที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน
Read More

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ      วัดหน้าพระเมรุ ที่ตั้งของวัดนี้เดิมเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้น ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2046 วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อ พ.ศ. 2106 ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส      วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Read More
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ More วัดมหาธาตุ More วัดมหาธาตุ More วัดมหาธาตุ More วัดมหาธาตุ More วัดมหาธาตุ More      วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ไม่แล้วเสร็จ ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ เป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายและถูกทิ้งร้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2
Read More
วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม วัดโลกยสุธาราม วัดโลกยสุธาราม วัดโลกยสุธาราม      วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช พระราชบิดาเจ้าสามพระยา ราว พ.ศ. 1995 วัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง แต่การบูรณะใน พ.ศ. 2499 คงมีการแก้พระเศียรเป็นอย่างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งแต่เดิมคงจะมีการสร้างวิหารครอบพระพุทธไสยาสน์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้พังทลายลงเมื่อใด
Read More